partners-page-header-image

Pusat Oseanografi ialah satu Unit Penyelidikan di Universiti Cyprus (OC-UCY). Misi Pusat Oseanografi, Universiti Cyprus adalah untuk menjalankan penyelidikan asas dan gunaan dalam bidang fizik dan dinamik lautan, penderiaan jauh, oseanografi operasi, oseanografi biologi dan kimia, penilaian alam sekitar, data lautan dan marin yang berdedikasi serta pangkalan data dan system maklumat meta dsb. Pusat Oseanografi bertujuan untuk menyumbang melalui penyelidikan dalam peningkatan pengetahuan saintifik ZEE Cyprus di Lembangan Levantine dan Mediterranean. Pusat Oseanografi memainkan peranan penting dalam penyelidikan marin Lembangan Levantine Mediterranean Timur dan skop aktivitinya termasuk model berangka, penderiaan jauh satelit, pemantauan in-situ, hidrografi, pengurusan data dan metadata, oseanografi operasi, dan penyelidikan biologi dan ekologi marin. OC-UCY terlibat dalam pelbagai projek yang dibiayai oleh nasional dan EU mengenai ramalan dan aplikasi lautan, pengurusan data dan pemuliharaan alam sekitar. Kini, Ia menggaji 12 saintis penyelidikan antaranya ahli oseanografi, pendidik, pengurus data dan ahli biologi. Pusat Oseanografi bertujuan untuk menyumbang melalui penyelidikan dan pendidikan dalam peningkatan pengetahuan saintifik EEZ di Lembangan Levantine dan Mediterranean. Infrastruktur pusat termasuk 2 peluncur, satu pemprofil tambatan, probe berbilang parametrik, CTD, Roset, ADCP, Zooscanner dan stesen paras laut pantai.

www.ucy.ac.cy

Universiti Oviedo ialah sebuah institusi Pengajian Tinggi yang diasaskan pada 1608 di Principality of Asturias, di Sepanyol Utara.

Institusi ini meneruskan beberapa objektif seperti yang dinyatakan dalam statutnya, di antara boleh disebut: penciptaan, pembangunan dan penyaluran sains, teknologi dan budaya; kelayakan untuk pembangunan aktiviti professional memerlukan penggunaan pengetahuan dan kaedah saintifik dan teknikal, serta untuk penciptaan artistik; penyebaran sosial sains, teknologi dan budaya; sokongan saintifik dan teknikal untuk pembangunan budaya, sosial dan ekonomi, serta pemeliharaan, pemuliharaan dan penambahbaikan alam sekitar; promosi aktiviti kebudayaan, sukan dan sosial dalam komunitinya; penggalakkan sikap kritikal dan serta sama, melalui dialog aman dan saling menghormati di Universiti dan dalam masyarakat.

Pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan adalah fungsi utamanya untuk memenuhi objektif yang dinyatakan di atas. Tawaran pendidikan merangkumi pelbagai bidang pengkhususan dalam Seni & Kemanusiaan, Sains, Sains Kesihatan, Sains Sosial & Perundangan dan Kejuruteraan & Seni Bina. Maklumat terperinci boleh didapati di http://www.uniovi.es/en/investigacion/centros/departamentos.

Institusi ini kini mempunyai 21.713 pelajar, dengan 2.000 ahli fakulti dan 1.000 kakitangan pentadbiran dan pengurusan. Mereka diagihkan di 3 Kampus yang terletak di bandar Oviedo, Gijón dan Mieres yang terdiri daripada 17 Fakulti dan Pusat Pengajian di mana 61 program Ijazah Sarjana Muda, 55 program Ijazah Sarjana, 6 program Sarjana Erasmus Mundus dan 27 Program PhD diajar. Institusi ini telah menandatangani perjanjian mobiliti dengan lebih daripada seribu universiti dan pusat penyelidikan di seluruh dunia.

Naib Rektorat Penyelidikan memupuk kecemerlangan dalam penyelidikan, pembangunan dan inovasi, mempromosi dan menyokong penyelidik untuk penyertaan dalam projek EU.

www.uniovi.es

Terokaan Seluas Lautan Demi Kelestarian Sejagat. Slogan Universiti Malaysia Terengganu (UMT) membayangkan aspirasi universiti untuk menjadi universiti berfokus marin yang terunggul di dunia dan disegani peringkat global dengan misi menjana ilmu demi kesejahteraan masyarakat dan pemuliharaan alam.

Aspirasi UMT dicapai dengan menjana ilmu untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam sekitar. Selaras dengan niche UMT dalam sains marin dan sumber akuatik, ia berfungsi sebagai pusat pembelajaran dan penyelidikan yang menyumbang kepada kemajuan manusia dan penerokaan ilmu dan juga kepada penbentukan kekayaan dan pembangunan negara.

Aktiviti dan aspirasi utama UMT dipandu oleh lima nilai teras utama iaitu semangat untuk kebenaran, mengejar kecemerlangan, pemerkasaan untuk kepimpinan akademik, menghormati kepelbagaian kolegial dan memupuk cinta terhadap alam semula jadi. Aktiviti utama UMT berkenaan dengan objektif projek termasuk; i) menyediakan tenaga kerja terlatih yang mempunyai kemahiran profesional, pendisiplin diri yang tinggi dan etika kerja yang positif, ii) berkhidmat kepada masyarakat melalui penyebaran idea dan amalan baru serta mencari penyelesaian kepada masalah semasa dalam masyarakat dan iii) menjalin hubungan dengan universiti, institusi lain dan industri demi faedah bersama dan pembangunan negara dengan menyediakan perkhidmatan yang baik dan menerokaan teknologi baru.

Inisiatif UMT demi pengiktirafan global termasuk rangkaian antarabangsa yang memberi tumpuan kepada mobiliti pelajar dan kakitangan, penyelidikan dan penerbitan bersama serta perkhidmatan. Sehingga kini, lebih daripada 100 memorandum kerjasama/persefahaman telah ditandatangani dengan universiti antarabangsa yang bernama.

UMT menyediakan kemudahan terkini (makmal, perpustakaan, pengkomputeran dan persekitaran) untuk menyokong pembangunan ilmu, pembelajaran dan kesarjanaan. UMT mempunyai salah satu Pusat Kecemerlangan Institusi Tinggi negara (HICoE), iaitu Institut Oseanografi dan Sekitaran (INOS). INOS dan Fakulti Sains dan Sekitaran Marin (FSME) menawarkan kemudahan penyelidikan dan program pengajian cemerlang yang memenuhi keperluan semasa dan masa depan dalam sains marin. UMT memainkan peranan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi dan pendidikan melalui perkhidmatan pembesaran khusus kepada masyarakat tempatan Semenanjung Pantai Timur dan secara umumnya kepada rakyat Malaysia.

www.umt.edu.my

UKM ialah Institusi Pengajian Tinggi (IPT) pertama di Malaysia yang menawarkan program ijazah dalam bidang sains marin sejak tahun 1979 dan telah menyumbang secara signifikan kepada pembangunan kapasiti manusia negara dalam sains marin dan membentuk asas kepada banyak IPT lain pada tahun-tahun kemudian. Hari ini, sains marin di UKM beroperasi di bawah Jabatan Sains Bumi dan Alam Sekitar dari Fakulti Sains dan Teknologi (www.ukm.my/jsbas) dan Pusat Penyelidikan Ekosistem Marin (www.ukm.my/ekomar/) yang terdiri daripada ahli akademik dengan pelbagai kepakaran daripada biologi kepada pemodelan iklim dan disokong oleh kemudahan dan peralatan yang mencukupi. Penyelidikan marin UKM dijalankan di seluruh negara dengan memberi tumpuan lebih kepada ekosistem terumbu karang, bakau dan rumput laut di kawasan perlindungan marin dengan kerjasama pihak berkuasa yang berkaitan. Ini dimungkinkan terutamanya melalui pelbagai geran penyelidikan yang dibiayai oleh kerajaan Malaysia. Sejak pelancaran Dasar Kebangsaan Perubahan Iklim pada 2009 dan baru-baru ini Rancangan Kebangsaan Kepelbagaian Biologi pada 2016, saintis UKM telah mempergiatkan penyelidikan komprehensif yang bertujuan untuk memahami daya tahan perubahan iklim negara untuk menyokong pembangunan berdaya tahan iklim yang lestari sementara sedang berusaha untuk kelestarian ekosistem marin dan sumber biologinya. Beberapa sumbangan UKM di ekosistem pantai marin seperti kajian ekologi berkenaan terumbu karang dan rumput laut dan pemantauan flora dan fauna; pencemaran plastik dan pemodelan iklim menggunakan data marin tempatan. Penglibatan UKM pada masa lalu dalam sains marin telah mewujudkan maklumat asas kritikal yang bukan sahaja membentuk kerja UKM sekarang, tetapi juga membuka jalan kepada usaha sains marin masa depan dalam menangani cabaran marin yang berkaitan dengan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG) PBB 2030.

www.ukm.my

andhra universityJabatan Sumber Hidupan Marin telah ditubuhkan pada tahun 1976 dengan Prof. S Dutt sebagai Ketua pengasas dan Prof K V Ramana Murty sebagai Pengasas fakulti. Sejak penubuhannya, aktiviti utama jabatan ini ialah penyelidikan dan pengajaran akademik mengenai ekologi dan biologi ekosistem dan organisma marin, ekosistem pesisir pantai, muara dan bakau di luar pesisir pantai dan perikanan muara, pencemaran ekosistem dalam aspek penyakit akuakultur dan molekul filogenetik dan produk Bioaktif semula jadi organisma Marin. Kini jabatan ini menawarkan kursus-kursus pascasiwsazah iaitu 1. Sarjana Sains Biologi Marin dan Perikanan, 2. Sarjana Sains Akuakultur Pantai dan Bioteknologi Marin dan 3. Sarjana Sains Biologi Marin dan Perikanan yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Geran Universiti (UGC, Kerajaan India). Pengambilan pelajar dalam setiap kursus ialah 20, dengan penempatan 100% selepas tamat kursus. Setakat ini 70 pelajar dianugerahkan PhD dan 25 Sarjana Falsafah dengan 500+ penerbitan dalam jurnal kajian semula dengan jumlah faktor impak 60 dalam bidang yang disebut di atas.

Secara keseluruhannya Jabatan Sumber Hidupan Marin lebih terkenal di dunia dengan nama ringkasnya MLR, membekalkan tenaga manusia kepada Industri aqua, sektor Perikanan, Lembaga Kawalan Pencemaran dan Industri Farmaseutikal aqua. Ekologi Marin, Pengurusan Zon Muara dan Pantai, Oseanografi Biologi, Biologi organisma Marin, Pencemaran Marin dan Kemerosotan Bio dan Bioteknologi Marin adalah bidang teras kami dalam pengajaran dan penyelidikan. Jabatan ini telah dibina di kawasan seluas 12000 kaki dengan 4 bilik kelas dan 4 makmal serta kemudahan dan infrastruktur makmal basah seperti tangki gentian akuarium yang berkapasiti 150L hingga 20,000 L, kemudahan pengudaraan.

www.andhrauniversity.edu.in

sal institute

 

Pada tahun 2009, Kumpulan Institusi SAL telah dimulakan sebagai organ utama Yayasan Adarsh ​​di bawah Akta Amanah Awam Bombay 1950. Yayasan Adarsh ​​dipromosikan oleh Shah Alloys Limited, sebuah syarikat pengeluar keluli utama yang merupakan firma terkemuka di India.

Institut Teknologi & Penyelidikan Kejuruteraan SAL (SALITER), Konstituen SAL ini ialah Institut Kejuruteraan Pembiayaan Sendiri yang diluluskan oleh Majlis Pendidikan Teknikal Seluruh India, New Delhi dan Kerajaan Gujarat. Bermula dari tahun akademik 2009-10, Institut ini telah bergabung dengan Universiti Teknologi Gujarat, Ahmedabad.

Terdapat tujuh institut yang beroperasi di bawah Kampus Pendidikan SAL, iaitu SALITER, kolej kejuruteraan SAL, Institut Kejuruteraan dan Teknikal SAL, institut Farmasi SAL, Institut Pengurusan SAL, Sekolah Seni Bina SAL & Institut Pengajian Diploma SAL.

SALITER menawarkan Sarjana Muda kejuruteraan (B.E) dalam lapan bidang khusus: Kejuruteraan mekanikal, Kejuruteraan Awam, kejuruteraan komputer, Elektronik & Komunikasi, Instrumentasi & Kawalan, Automobil, Kejuruteraan Elektrik dan Sains Gunaan & Kemanusiaan.

SALITER juga menawarkan Sarjana Kejuruteraan (M.E.) dalam Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Komputer, Kejuruteraan Awam & Elektronik & Komunikasi, Automobil, Instrumentasi & Kawalan. Pengambilan pelajar SALITER adalah 960 setahun dan sekarang terdapat lebih daripada 4000 pelajar yang mengikuti kursus BE & ME di SALITER. Terdapat juga kira-kira 10,000 pelajar yang sedang mengikuti pelbagai ijazah di bawah Kampus Pendidikan SAL.

Inovasi adalah keperluan penting teknologi zaman moden. Institut ini telah memulakan majlis inovasi untuk mempromosikan inovasi, penyelidikan dan kesedaran keusahawanan di kalangan pelajar. Majlis inovasi di peringkat institut menyediakan peluang untuk pelajar memilih projek yang dikehendaki mengikut keperluan pengguna dan kemudian kolej akan membimbing mereka untuk menyediakan model atau prototaip yang diperlukan. Selepas itu, projek-projek tersebut akan dihantar ke pelbagai industry. Institut juga akan membantu projek yang terpilih dan membawa prototaip tersebut ke pasaran. Pihak institut juga membantu pelajar dalam pengeluaran sekiranya projek pelajar mendapat respon yang positif. Institut ini menyediakan pelajar dengan tanah dan jentera dalam industri Shah Alloys mereka sendiri. Satu contoh projek sedemikian ialah sebuah syarikat pembuatan telah membuat tempahan untuk menghasilkan empat kereta mesra alam atau kereta solar yang dibuat oleh pelajar Kejuruteraan Mekanikal untuk dipasarankan.

Dengan globalisasi dan peningkatan keperluan dalam pendedahan antarabangsa kepada akademik, SAL telah menjalin hubungan dengan pelbagai universiti seperti Universiti Teknologi Wroclaw, Poland, Hochschule Wismer – Universiti Teknologi Gunaan & Reka Bentuk Perniagaan, Jerman dan banyak lagi untuk program pertukaran pelajar di universiti Korea Utara dan Poland. Selain itu, terdapat juga kerjasama dengan Universiti Antarabangsa Logistik & Penghantaran untuk pertukaran pelajar dari cawangan Kejuruteraan Awam. SAL juga telah menandatangani MOU dengan Arkansas State University, Amerika Syarikat untuk Program Pertukaran Pelajar & Internship. SAL juga berkerjasama dengan Universiti Teknologi Wroclaw, Poland dalam pengajian tinggi pelajar Kejuruteraan dan latihan amali pelajar tahun akhir.

Dengan memberi penekanan kepada inovasi teknologi, institut itu telah mencipta tiga rekod dunia dalam Buku Rekod Limca & Rekod Menakjubkan Dunia. Institut itu telah memfailkan 110 paten dengan 303 tuntutan dalam satu hari sebagai penyertaan pertama kepada buku rekod dunia & Buku Limca. Kemudian mereka mencabar rekod dunia sekali lagi dengan mengadakan marathon pembentangan kertas dengan lebih daripada 700 penyertaan dalam satu hari dan ini mendaftarkan rekod kedua mereka. Kolej ini terkenal dengan memperoleh lebih daripada 75 anugerah dalam ‘Inovasi, Infrastruktur, Penempatan’ selama 6 tahun daripada pelbagai organisasi terkenal seperti Sidang Kemuncak Pendidikan Dunia, Universiti Teknologi Gujarat, AICTE, CII, masa Perdana dll.

Kampus institut ini telah menekankan kepentingan untuk mencapai kecemerlangan dalam semua projek sepanjang tahun di mana pelajar menggunakan pengetahuan yang diperoleh melalui program sarjana muda dalam membangunkan serta menyelesaikan projek kejuruteraan sebagai satu pasukan. Ini menyediakan mereka dengan baik untuk bekerja dalam industri atau pengajian tinggi.

Untuk jurutera yang cekap dari segi teknikal dan inovatif, SAL ialah tempat terbaik.

www.sal.edu.in

 

archipelagos

Institut Pemuliharaan Marin Archipelagos ialah satu organisasi bukan kerajaan dan tanpa untung yang melibatkan diri untuk melindungi biodiversiti laut dan pulau di Yunani serta seluruh timur Mediterranean. Selama lebih daripada 20 tahun, Archipelagos telah menggabungkan penyelidikan saintifik pelbagai disiplin, pendidikan dan tindakan pemuliharaan, berkerjasama erat dengan komuniti tempatan dan pakar saintifik antarabangsa dalam penyelidikan dan pemuliharaan mamalia marin, penyelidikan dan pemuliharaan ekosistem marin, pemetaan habitat marin, penyelidikan mikroplastik, penyelidikan dan pemuliharaan fauna dan flora pulau.

 

Archipelagos ialah sebuah organisasi bersaiz kecil sederhana dengan kakitangan dalam 7 – 15 ahli (variasi bermusim mengikut bilangan projek yang dijalankan). Archipelagos mempunyai dua pangkalan penyelidikan utama di Pulau Samos dan 6 stesen penyelidikan yang lebih kecil di pulau-pulau lain di timur Aegean. Pangkalan penyelidikan utama Archipelagos di Pulau Samos menyokong pemetaan habitat marin, penyelidikan mikroplastik dan aktiviti penyelidikan dan pemuliharaan fauna dan flora pulau. Pusat Penyelidikan Ekologi Pantai di Pulau Lipsi fokus kepada penyelidikan dan pemuliharaan mamalia marin dan ekosistem marin. Selain itu, Pangkalan Penyelidikan Lipsi Archipelagos juga menyokong kerja pembangunan tempat perlindungan Hidupan Marin Aegean.

archipelago.gr

 

symplexis

Symplexis (symplexis.eu) ialah organisasi Yunani tanpa untung yang berusaha memastikan peluang yang sama untuk semua melalui tindakan dan langkah yang membina kemahiran, memperkasa dan menggalakkan penglibatan dan penyertaan aktif yang focus kepada kategori penduduk yang rentan dan khususnya mereka yang kurang mempunyai peluang.

Misi Symplexis adalah untuk meningkatkan kesepaduan sosial melalui tindakan bersepadu dan aktiviti berasaskan projek yang bertujuan untuk menggalakkan penglibatan kumpulan kurang bernasib baik yang berisiko terpinggir dan diketepikan sambil menggalakkan dan melindungi hak pelbagai kumpulan penduduk yang menghadapi diskriminasi dengan memberi tumpuan kepada pemerkasaan dan sokongan mangsa, peningkatan kesedaran dan perkongsian maklumat di semua peringkat.

symplexis.eu

 

bk consult

BK Consult ialah penyedia perkhidmatan khusus yang berpengalaman lebih daripada 20 tahun dalam pengurusan projek dan penyampaian perkhidmatan dalam skim pembiayaan seperti Leonardo-da-Vinci, ESF Artikel 6, ERASMUS+ KA2 dan KA3, ERASMUS untuk Usahawan Muda, EQUAL dan INTERREG A dan B serta berpengalaman dalam EuropeAid dan Projek Bank Dunia.

 

BK Consult merangkumi bidang tematik:

  • Pendidikan, termasuk reka bentuk dan penyampaian Kurikulum Latihan menggunakan kaedah terkini (TNA, DACUM, Rangka Kerja Kecekapan EU, EQAVET, sistem Kredit EU, Perjanjian Pembelajaran, Penilaian melalui penciptaan gelung maklum balas), ICT pintar dan alatan lain seperti e-pembelajaran melalui platform MOOC, gamifikasi, pendidikan pengalaman.
  • Penggajian, sama ada sebagai fasilitator melalui sokongan syarikat pemula dan keusahawanan atau melalui peningkatan kemahiran baru dan kemahiran semula pekerja dan penganggur yang berkesan mengikut keperluan pasaran sebenar. Bidang perkhidmatan yang disediakan meliputi reka bentuk dan pelaksanaan analisis keperluan pasaran, pengendalian kajian pengesanan, ALMPs dan pengenalan WBL dan skim perantisan di peringkat sektor atau negara.
  • Rangkuman Sosial, menyasarkan kumpulan yang rentan termasuk keluarga tunggal, pengangguran jangka panjang, kumpulan minoriti, TCN (pendatang, pelarian, pencari perlindungan) dan menangani sebarang bentuk diskriminasi (berasaskan jantina, identiti seksual).

Data untuk dihubungi:

BK Consult GmbH

Bergstraße 42, 03099 Kolkwitz, Jerman

Telefon: +49 355 48546783

Bimbit: +49 176 45012146

E-mel: kruczek@bk-con.eu

Internet: www.bk-con.eu