ECOMARINE

Membina satu mekanisme yang komprehensif untuk memelihara ekosistem dan hidupan marin daripada akibat negatif perubahan iklim dan pembuangan sampah plastik

ecomarine mark
Matlamat utama ECOMARINE adalah perlindungan hidupan marin daripada tekanan yang berpunca daripada perubahan iklim, sampah plastik marin, eksploitasi stok ikan yang berlebihan, serta pemusnahan habitat marin yang disebabkan oleh manusia dengan pembinaan empat Makmal Pemantauan Marin yang baru dan terkini di India dan Malaysia

Apakah itu projek ECOMARINE?

Matlamat utama projek ECOMARINE adalah untuk menambah baik pengurusan dan operasi makmal-makmal pemantauan pemuliharaan marin di empat Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia dan India. Sasaran sepenuhnya adalah untuk menaik taraf perkhidmatan universiti yang ditawarkan kepada para pelajar, kakitangan dan masyarakat kerana ia meliputi kawasan persekitaran geografi lautan yang luas. Ini akan dilakukan melalui satu program pembinaan kapasiti yang mendalam dan pertukaran pengetahuan yang disasarkan kepada kakitangan, saintis dan pihak berkepentingan lain yang berkaitan di Malaysia dan India.

Berita

Kumpulan sasaran utama

 • Institusi Pengajian Tinggi di Malaysia dan India
 • Institusi penyelidikan marin dan biologi swasta dan awam serta NGO dalam sektor pemuliharaan marin
 • Penguatkuasa dasar pendidikan di peringkat kebangsaan (seperti Kementerian), serta pihak berkepentingan lain (penyelidik/ pencinta alam sekitar, profesional marin)
 • Pelajar (semasa, bakal dan graduan) pemuliharaan marin, biologi dan perlindungan alam sekitar di Universiti Malaysia dan India
 • Profesional akademik & kakitangan pentadbiran yang bekerja di IPT yang disasarkan

Hasil jangkaan

 • Penubuhan makmal pemantauan marin baru yang maju dan terkini sejajar dengan keperluan setiap institusi
 • Prestasi akademik yang lebih baik melalui penyertaan aktiviti penyelidikan pemuliharaan marin yang baru.
 • Peningkatan prestasi kakitangan melalui pemindahan pengetahuan daripada institusi EU
 • Pemodenan perkhidmatan hubungan antarabangsa melalui peningkatan perkhidmatan dan peralatan
 • Kedudukan antarabangsa IPT yang lebih tinggi dengan prestasi yang lebih baik dari segi aktiviti penyelidikan.
 • Meningkatkan aktiviti pembangunan kapasiti di peringkat serantau dan nasional melalui kakitangan yang terlatih di makmal pemantauan marin
 • Protokol operasi baru yang dibangunkan untuk setiap satu daripada 4 Makmal Pemantauan Marin
 • Meningkatkan kemahiran penyelidikan bidang marin dan kecekapan pelajar dan kakitangan pendidikan IPT Asia
 • Peningkatan kesedaran alam sekitar dan perubahan iklim

Sepanjang tempoh 3 tahun ECOMARINE akan:

Menjalankan kajian dalam dan luar yang mendalami tentang keperluan khusus sistem pemantauan marin, serta konteks tempatan, kebangsaan dan serantau di Malaysia dan India

Membangunkan dan mereka bentuk program latihan yang komprehensif bersama dengan platform dalam talian yang meliputi teori sains marin dan aktiviti lapangan

Mengadakan program pembangunan kapasiti berskala besar yang disasarkan kepada empat Universiti Asia. Fasa pertama akan berlangsung di Eropah dengan bengkel teori, lawatan sambil belajar dan aktiviti lapangan di laut. Fasa kedua akan berlangsung di peringkat kebangsaan di Malaysia dan India

Menyediakan 4 Makmal Pemantauan Marin yang baru dan terkini (satu di setiap Universiti dari Malaysia dan India), memastikan pemantauan marin jangka panjang yang cekap daripada kakitangan terlatih

Rakan kongsi projek konsortium berasal dari Cyprus, Sepanyol, Malaysia, India, Greece, Jerman:

Hubungi